Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1235, 26. juuli 2016, millega antakse Korea Vabariigis asuvale laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4665) (EMPs kohaldatav tekst)$