C-611/18. P sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. október 28-i ítélete – Pirelli & C. SpA kontra Európai Bizottság, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Fellebbezés – Verseny – Kartellek – Az elektromos kábelek európai piaca – Projektek keretében történő piacfelosztás – 1/2003/EK rendelet – A 23. cikk (2) bekezdése – Az Európai Bizottság bírságokra vonatkozó hatásköre – A jogsértés betudhatósága – Meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelem – Indokolási kötelezettség – Alapvető jogok – Sortartási kifogás, illetve előzetes perlés követelése – Korlátlan felülvizsgálati jogkör)