Besluit nr. 64 van de raad van bestuur van het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken van 6 juli 2020 houdende vaststelling van interne voorschriften betreffende de beperking van bepaalde rechten van betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van het functioneren van EASO