Witt TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Trabucchi van 28 november 1973. # Otto Witt KG tegen Hauptzollamt Hamburg-Ericus. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Hamburg - Duitsland. # Zaak 149-73.