Mål T-782/16: Talan väckt den 9 november 2016 – Timberland Europe mot kommissionen