Cauza T-782/16: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2016 – Timberland Europe/Comisia