Lieta T-782/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – Timberland Europe/Komisija