Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1109 z 27. júna 2019, ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu zváraných rúr, rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom zo železa iného ako liatiny alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej s pôvodom v Severnom Macedónsku, Rusku a Turecku