VERORDENING (EEG) Nr. 1790/88 VAN DE COMMISSIE van 24 juni 1988 houdende afwijking van de kwaliteitsnormen voor bepaalde variëteiten appelen en peren voor het begin van het verkoopseizoen 1988/1989