Lieta C-666/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. oktobrī iesniedza Cour d'appel de Paris (Francija) – IT Development SAS/Free Mobile SAS