Mål C-132/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peugeot Deutschland GmbH mot Deutsche Umwelthilfe eV (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2010/13/EU — Definitioner — Begreppet ”tillhandahållande av audiovisuella medietjänster” — Tillämpningsområde — Videokanal på YouTube med reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller)