SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2228/97 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Medefinanciering van onthaalcentra voor vluchtelingen in Griekenland