RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EEG) nr. 472/75 van de Raad van 27 februari 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 986/68 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden