ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR […] Följedokument till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Dataskydd som bärare av medborgarinflytande och EU:s strategi för den digitala övergången – två års tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen