Zaak T-422/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Beste Mama — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]