Euroopan parlamentin päätös (EU, Euratom) 2020/1966, annettu 13 päivänä toukokuuta 2020, vastuuvapauden myöntämisestä tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018