Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2125 van de Commissie van 16 december 2020 tot erkenning van de regering van Nunavut als instantie die is gemachtigd documenten af te geven die bevestigen dat is voldaan aan Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad om zeehondenproducten in de Unie in de handel te brengen