Skriftlig fråga E-008794/11 Marietje Schaake (ALDE) till kommissionen. Lagar om avstängning av internet i Europa