STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) Zpravodaj: Bronis Ropė