VERORDENING (EEG) Nr. 87/91 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 19/82 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2641/80 van de Raad met betrekking tot de invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen #