Korigendum k výzve na vyjadrenie záujmu vedeckých odborníkov o členstvo vo vedeckých pracovných skupinách a vedeckom výbore Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Parma, Taliansko) ( Ú. v. EÚ C 106, 9.4.2014 )