Labojums uzaicinājumā izteikt ieinteresētību zinātnes ekspertiem dalībai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupās un Zinātniskajā komitejā (Parma, Itālija) ( OV C 106, 9.4.2014. )