Kvietimo teikti paraiškas mokslo ekspertams, pretenduojantiems tapti Europos maisto saugos tarnybos (įsikūrusios Italijoje Parmos mieste) mokslinių grupių ir mokslo komiteto nariais, klaidų ištaisymas ( OL C 106, 2014 4 9 )