Osalemiskutse (teadusekspertidele kandideerida Euroopa Toiduohutusameti (Itaalia, Parma) teaduskomisjonide ja teaduskomitee liikmete kohale) parandus ( ELT C 106, 9.4.2014 )