Διορθωτικό στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς εμπειρογνώμονες για συμμετοχή στις επιστημονικές ομάδες και στην επιστημονική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Πάρμα Ιταλίας) ( ΕΕ C 106 της 9.4.2014 )