Schriftelijke vraag E-004313/11 Christel Schaldemose (S&D) aan de Commissie. Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten