Neuvoston direktiivi, annettu 29 päivänä tammikuuta 1985, direktiivin 89/662/ETY liitteessä A ja direktiivissä 90/675/ETY tarkoitettujen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta (85/73/ETY)