Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz vezanih plošč iz brezovega lesa s poreklom iz Rusije 2020/C 342/02