Mišljenje Europskog odbora regija – Istraživačka infrastruktura: budućnost europskog istraživačkog prostora (EIP) iz regionalne i prekogranične perspektive