VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT VERLENGING VAN HET VOORLOPIGE ANTI-DUMPINGRECHT OP DE INVOER VAN ASPARTAAM VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA