Zaak C-598/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Primera Instancia n° 1 de Jerez de la Frontera (Spanje) op 16 november 2015 — Banco Santander, S.A./Cristobalina Sánchez López