Schriftelijke vraag P-6537/07 van Iles Braghetto (PPE-DE) aan de Commissie. Keurmerk CE (China Export) en Europees keurmerk CE