A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.), (a továbbiakban: 2011/695/EU határozat) 16. és 17. cikke szerint.) AT.39686 – Cephalon ügy (EGT-vonatkozású ügy) 2021/C 32/06