A Tanács indokolása: A Tanács (EU) 14/2021 álláspontja első olvasatban a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából