Advies van het Europees Comité van de Regio’s — Een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid