C-531/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. május 17-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, „Ecoservice projektai” UAB, korábban „Specializuotas transportas” UAB (Előzetes döntéshozatal — 2004/18/EK irányelv — Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Az ugyanazon közbeszerzési eljárásban különböző ajánlatokat benyújtó ajánlattevők közötti kapcsolatok fennállása — Az ajánlattevők, az ajánlatkérő és a nemzeti bíróság kötelezettségei)