Zaak C-101/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht(Duitsland) op 11 februari 2019 — DeutscheHomöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co.KG/BondsrepubliekDuitsland