Pisno vprašanje E-4321/10 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) za Komisijo. Pridobitna podjetja pokrovitelji zelenega tedna v letu 2010