Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 181, 18 juli 1979