Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 56, 2 maart 1988