Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 307, 21 december 1977