Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 203, 2 augustus 1991