Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 312, 23 november 1995