Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 130, 20 mei 1982