Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 50, 26 februari 1990