Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 233, 16 september 1993