Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 48, 25 ta' Frar 2010