Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 48, 2010. gada 25. februāris