Euroopan unionin virallinen lehti, L 48, 25. helmikuuta 2010