Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 182, 24 juli 1993